بست ابتدایی ۱۶ ورسک بست ابتدایی ۱۶ ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

بست ابتدایی ۱۶ ورسک

72,500 تومان
چهار راه دریپر ورسک چهار راه دریپر ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

چهار راه دریپر ورسک

60,000 تومان
قطره چکان میخی داخل گلدان ورسک قطره چکان میخی داخل گلدان ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

قطره چکان میخی داخل گلدان ورسک

33,000 تومان
قطره چکان قابل تنظیم 8 نازله ورسک قطره چکان قابل تنظیم 8 نازله ورسک
قطره چکان، شیر انشعاب و اتصالات

قطره چکان قابل تنظیم 8 نازله ورسک

40,000 تومان
کود هیومیک گرانول ایکس گرین
نیتراته، گرانوله، سولفاته و NPK

کود هیومیک گرانول ایکس گرین

185,000 تومان
کود معجزه گر ایکس گرین
کود های کلات و پودری

کود معجزه گر ایکس گرین

400,000 تومان