پانچر دستی قطره چکان آبافرین  یکی از ابداعات این کمپانی می باشد و باعث صرفه جویی در زمان نصب دریپر یا قطره چکان های روی لترال تا 50 درصد می گردد. این پانچر امکان نصب قطره چکان و همچنین درآوردن ساده تر آن از لوله نرم یا LD را دارد. این پانچر علاوه بر امکان استفاده در خود قطره چکان ها امکان استفاده جهت سایر دریپرهای تولید کارخانجات دیگر را هم دارد.