تایمر سنسور باران ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

تایمر سنسور باران ورسک

ناموجود
تایمر کنترلر ۹ ایستگاهه ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

تایمر کنترلر ۹ ایستگاهه ورسک

ناموجود
تایمر دستی تک خروجی ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

تایمر دستی تک خروجی ورسک

ناموجود
تایمر اتوماتیک تک خروجی ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

تایمر اتوماتیک تک خروجی ورسک

ناموجود
تایمر مه پاش تک خروجی ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

تایمر مه پاش تک خروجی ورسک

ناموجود
پکیج مه پاش 8 نازله ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

پکیج مه پاش 8 نازله ورسک

ناموجود
پکیج مه پاش اتوماتیک ورسک
پکیج و دستگاه آبیاری هوشمند

پکیج مه پاش اتوماتیک ورسک

ناموجود