کود هیومیک گرانول ایکس گرین
نیتراته، گرانوله، سولفاته و NPK

کود هیومیک گرانول ایکس گرین

185,000 تومان
کود پودری آمازون سوپرمکس
کود های کشاورزی و باغبانی

کود پودری آمازون سوپرمکس

510,000 تومان
کود تناژ گوجه 31-7-13 سوپرمکس
کود های کشاورزی و باغبانی

کود تناژ گوجه 31-7-13 سوپرمکس

820,000 تومان
کود تناژ خیار 26-8-15 سوپر مکس
کود های کشاورزی و باغبانی

کود تناژ خیار 26-8-15 سوپر مکس

760,000 تومان
کود مرغی پتاس بالا 10 – 2- 4-فرتی پلاس
نیتراته، گرانوله، سولفاته و NPK

کود مرغی پتاس بالا 10 – 2- 4-فرتی پلاس

ناموجود
کود مرغی غنی شده  3 – 3 – 4 فرتی پلاس
نیتراته، گرانوله، سولفاته و NPK

کود مرغی غنی شده 3 – 3 – 4 فرتی پلاس

ناموجود
کود پودری اگریفرت استرانگ
کود های کشاورزی و باغبانی

کود پودری اگریفرت استرانگ

ناموجود
اگریفرت کود های ترکیبی
نیتراته، گرانوله، سولفاته و NPK

اگریفرت کود های ترکیبی

ناموجود